Domů » Aktuality (Stránka 3)

Kategorie: Aktuality

Jak je krásná zima

Letošní zima je vskutku nádherná, což dokládají fotografie naší paní zahradnice, která svým fotoaparátem zachytila v domově takové krásy, kterými se moc rádi pochlubíme…

„Levou zadní“

    

Kolektiv úžasných žen z obchůdku Levou zadní připravil pro klienty Domova pro seniory povánoční dárky v podobě praktických šitých tašek. Klientům dárky udělaly obrovskou radost. Děkujeme moc všem do „Levou zadní“ a přejeme jim do nového roku hodně úspěchů, výborných nápadů a spokojených zákazníků

 

Přivítání nového roku

Letošním rokem se v našem domově přerušila několikaletá tradice loučení s rokem a byla nahrazena novým nápadem, kterým je „Vítání nového roku“

Senioři a zaměstnanci domova se sešli na samém začátku nového roku ve společenské místnosti domova, aby společně přivítali příchozí nový rok, připili si na zdraví a popřáli si vše nejlepší…

Tak NA ZDRAVÍ A NA ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK !

 

 

Vystoupení souboru v kapli

16.12.2018 vystoupil soubor klientů a zaměstnanců Sociálních služeb v kapli domova s vánočním pásmem písní a myšlenek. Vystoupení se velice vydařilo, diváci byli spokojeni. Všem účinkujícím patří veliké díky a přání krásných svátků vánočních.

Čerti v domově

5.12. jak velí tradice, přišla „kouzelná banda“ také za obyvateli domova pro seniory. Rozdávali milé malé balíčky a loudili úsměvy. Způsobili příjemné dopoledne a rozptýlení. Někdo se přitom tak vžil do své role, že byl téměř k nepoznání 🙂

Pozvání

O Šípkové Růžence – ZŠ Kostelní

Žáci ZŠ přišli klientům Domova pro seniory zahrát pohádku O Šípkové Růžence plnou nádherných písniček. Divadelní představení to bylo opravdu velice povedené a mělo u diváků veliký úspěch. Děti přislíbily, že určitě zase brzy přijdou s nějakým novým představením.

Vánoční dílna s MŠ

Krásné dopoledne prožily klientky domova společně s dětmi z mateřské školy při výrobě vánočních ozdob a dekorací. Děti byly úžasné. Bezprostředně se zapojily do práce. S „babičkami“ si povídaly a vzájemně si všichni pomáhaly. V takovéto přirozené spolupráci dvou generací vidíme obrovský přínos – a to bezpochyby pro obě strany. Proto jsme se společně domluvili, že brzy naplánujeme další podobná setkání.

MŠ Piaristická

Dnes náš domov navštívily děti z MŠ Piaristická. Předvedly obyvatelům domova pásmo plné písniček, básniček i tanečků. Podle aplausu a také slovního hodnocení se klientům jejich vystoupení velice líbilo. Věříme, že až se děti naučí nové písničky, zase nás přijdou svým vystoupením potěšit.

Charita – Den otevřených dveří

2.10.2018 jsme navštívili Charitu Moravská Třebová, kde pořádali den otevřených dveří. Prohlédli jsme si prostory „Domečku“, shlédli krátký zajímavý film o Náhradní rodinné péči, podívali se i do zahrady. Protože bylo dost větrné a chladné počasí, zahřáli jsme se výborným horkým čajem. Bylo to velmi milé a příjemné odpoledne.