Hledáme pracovníka

na pozici zdravotní nebo praktická sestra

Více zde


Paní Jarmila Halbrštatová obdržela vysoké státní vyznamenání

Naše klientka paní Jarmila Halbrštatová byla dne 28.10.2019 oceněna vysokým státním vyznamenáním Medailí Za hrdinství, které obdržela z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. Vyznamenání získala za svoji účast v bojích o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev a Žaškov v průběhu druhé světové války jako členka československé vojenské jednotky Otakara Jaroše, do které vstoupila v roce 1942 v Buzuluku. Upřímně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Svitavský deníkOrlický deníkČeské novinySeznam-zprávyDivadelní noviny


Informace o odlehčovací službě

  

 

 

 

 

 

 

Pečujete o svého rodiče či jiného blízkého a potřebujete si odpočinout? Je tu pro Vás a Vaše blízké pobyt na odlehčovací službě, jehož hlavním úkolem je zajistit péči v pobytové službě. Odlehčovací služba je určena osobám se sníženou soběstačností od 58 let, o které jinak pečujete v jejich přirozeném prostředí.

Péče v odlehčovací službě je časově omezena na dobu maximálně 3 měsíců a umožňuje pečující osobě čas na nezbytný odpočinek pro regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

Máte-li o službu zájem, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici Mgr. Petru Crhovou buď osobně nebo na telefonním čísle 731 521 834.

___________________________________________________________________________________________

Starosta města ocenil zásluhy válečné veteránky. Více zde

___________________________________________________________________________________________

Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace Statutárním městem Moravská Třebová

Sociální služby města Moravská Třebová prohlašují, že dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení EU 2016/679 General Date Protection Regulation shromažďují a zpracovávají osobní údaje žadatelů a klientů pouze pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a tyto údaje má dle svých vnitřních pravidel zabezpečeny proti zneužití.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jaromír Novotný, MANA Consulting s.r.o., U Daliborky 1177, 564 01  Žamberk
e-mail: mana@mana.cz

 

Sociální služby v současné době poskytují čtyři registrované sociální služby:

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služba

 

Zásady a principy poskytovatele sociálních služeb

obě sociální služby, domov pro seniory i pečovatelská služba, jsou poskytovány při respektování a dodržování následujících zásad a principů:

 • osobní přístup – dodržování osobního přístupu ke klientům
 • autonomie klienta – respektování návyků, přání a volby klientů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názoru klientů, respektování soukromí klientů
 • nestrannost poskytovatele při řešení případných konfliktů mezi klienty nebo mezi klientem a jeho rodinou
 • rovný přístup – ve vztahu ke klientům bez ohledu na rozdíly ve věku, pohlaví, náboženství, rase atd.
 • flexibilita poskytované služby – podle reálných požadavků klienta a s ohledem na provozní možnosti tak, aby služba vyjadřovala potřeby klientů
 • spolupráce s rodinou – v co největší možné míře spolupracovat a zapojovat rodiny klientů
 • podpora na další zdroje – podpora klientů při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb
 • podpora samostatnosti a důstojnosti – respektování lidské důstojnosti a maximální podpora samostatnosti

 

Tyto základní zásady a principy poskytovatele zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci při práci s uživateli. Principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.

Registrace:

Rozhodnutí o registraci DpS 2019

Rozhodnutí o registraci DZR+OS 2019

 

Sociální služby města Moravská Třebová jsou členy

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

Organizační diagram

mapa zde:

Orientační plánek: