Je vypsáno výběrové řízení na pozici sociální pracovník

Hledáme také:  sociálně zdravotního pracovníka

pomocnou kuchařku / kuchaře

pomocnici na oddělení

pracovníky přímé péče pro Domov pro seniory a nově vznikající Domov se  zvláštním režimem

Podrobnější informace ke všem zveřejněným pracovním místům naleznete na horní liště v záložce „Volná pracovní místa“

 

________________________________________________________________________________________________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

________________________________________________________________________________________________________________________

Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace Statutárním městem Moravská Třebová.

Sociální služby města Moravská Třebová prohlašují, že dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení EU 2016/679 General Date Protection Regulation shromažďují a zpracovávají osobní údaje žadatelů a klientů pouze pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a tyto údaje má dle svých vnitřních pravidel zabezpečeny proti zneužití.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jaromír Novotný, MANA Consulting s.r.o., U Daliborky 1177, 564 01  Žamberk
e-mail: mana@mana.cz

 

Sociální služby v současné době poskytují dvě registrované sociální služby

  • Domov pro seniory                         

 

  • Pečovatelská služba                        

 

Zásady a principy poskytovatele sociálních služeb

obě sociální služby, domov pro seniory i pečovatelská služba, jsou poskytovány při respektování a dodržování následujících zásad a principů:

  • osobní přístup – dodržování osobního přístupu ke klientům
  • autonomie klienta – respektování návyků, přání a volby klientů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názoru klientů, respektování soukromí klientů
  • nestrannost poskytovatele při řešení případných konfliktů mezi klienty nebo mezi klientem a jeho rodinou
  • rovný přístup – ve vztahu ke klientům bez ohledu na rozdíly ve věku, pohlaví, náboženství, rase atd.
  • flexibilita poskytované služby – podle reálných požadavků klienta a s ohledem na provozní možnosti tak, aby služba vyjadřovala potřeby klientů
  • spolupráce s rodinou – v co největší možné míře spolupracovat a zapojovat rodiny klientů
  • podpora na další zdroje – podpora klientů při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb
  • podpora samostatnosti a důstojnosti – respektování lidské důstojnosti a maximální podpora samostatnosti

 

Tyto základní zásady a principy poskytovatele zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci při práci s uživateli. Principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.

 

Sociální služby města Moravská Třebová jsou členy

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

Organizační diagram

mapa zde:

___++

Orientační plánek: