ZÁKAZ NÁVŠTĚV

v domově pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová z důvodu chřipkové epidemie

Opatření platí od pondělí 12. února 2018 až do odvolání

Důvodem uvedeného opatření je silný nárůst chřipkových onemocnění v minulých dnech v Pardubickém kraji, kde počet onemocnění přesáhl epidemický práh.

Zákaz návštěv je ochranným preventivním opatřením proti hromadnému šíření chřipky v prostředí pobytového zařízení sociálních služeb.

Opatření bude ukončeno neprodleně po zlepšení epidemiologické situace.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V současné době má Domov pro seniory omezen příjem nových klientů z důvodu probíhající rekonstrukce jedné z budov a snížení lůžkové kapacity.

________________________________________________________________________________________________________________________

Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace Statutárním městem Moravská Třebová.

Sociální služby v současné době poskytují dvě registrované sociální služby

  • Domov pro seniory                         

 

 

  • Pečovatelská služba                        

 

Zásady a principy poskytovatele sociálních služeb

obě sociální služby, domov pro seniory i pečovatelská služba, jsou poskytovány při respektování a dodržování následujících zásad a principů:

  • osobní přístup – dodržování osobního přístupu ke klientům
  • autonomie klienta – respektování návyků, přání a volby klientů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názoru klientů, respektování soukromí klientů
  • nestrannost poskytovatele při řešení případných konfliktů mezi klienty nebo mezi klientem a jeho rodinou
  • rovný přístup – ve vztahu ke klientům bez ohledu na rozdíly ve věku, pohlaví, náboženství, rase atd.
  • flexibilita poskytované služby – podle reálných požadavků klienta a s ohledem na provozní možnosti tak, aby služba vyjadřovala potřeby klientů
  • spolupráce s rodinou – v co největší možné míře spolupracovat a zapojovat rodiny klientů
  • podpora na další zdroje – podpora klientů při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb
  • podpora samostatnosti a důstojnosti – respektování lidské důstojnosti a maximální podpora samostatnosti

 

Tyto základní zásady a principy poskytovatele zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci při práci s uživateli. Principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.

 

 Výsledek obrázku pro apsscr.cz

 

Sociální služby města Moravská Třebová jsou členy

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

Organizační diagram

mapa zde:

Orientační plánek: