Zákaz návštěv

 v domově pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

z důvodu chřipkové epidemie

 

Opatření platí od středy 11. ledna 2017 až do odvolání.

Důvodem uvedeného opatření je silný nárůst chřipkových onemocnění v minulých dnech v Pardubickém kraji,

kde počet onemocnění přesáhl epidemický práh.

Zákaz návštěv je ochranným preventivním opatřením proti hromadnému šíření chřipky

v prostředí pobytového zařízení sociálních služeb.

Opatření bude ukončeno neprodleně po zlepšení epidemiologické situace.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Výsledek obrázku pro zednické práce

Na dlouhodobou spolupráci hledáme šikovné spolupracovníky / řemeslníky s ŽL na provádění drobných zednických, instalatérských a klempířských prací v areálu domova pro seniory.

Zájemci se mohou hlásit panu Richtrovi, tel.: 731 151 807, email: richter@mtrebova-city.cz

___________________________________________________________________________________________________

O nás

Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace Statutárním městem Moravská Třebová.

Sociální služby v současné době poskytují dvě registrované sociální služby

  • Domov pro seniory
  • Pečovatelská služba

 

Zásady a principy poskytovatele sociálních služeb

obě sociální služby, domov pro seniory i pečovatelská služba, jsou poskytovány při respektování a dodržování následujících zásad a principů:

  • osobní přístup – dodržování osobního přístupu ke klientům
  • autonomie klienta – respektování návyků, přání a volby klientů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názoru klientů, respektování soukromí klientů
  • nestrannost poskytovatele při řešení případných konfliktů mezi klienty nebo mezi klientem a jeho rodinou
  • rovný přístup – ve vztahu ke klientům bez ohledu na rozdíly ve věku, pohlaví, náboženství, rase atd.
  • flexibilita poskytované služby – podle reálných požadavků klienta a s ohledem na provozní možnosti tak, aby služba vyjadřovala potřeby klientů
  • spolupráce s rodinou – v co největší možné míře spolupracovat a zapojovat rodiny klientů
  • podpora na další zdroje – podpora klientů při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb
  • podpora samostatnosti a důstojnosti – respektování lidské důstojnosti a maximální podpora samostatnosti

 

Tyto základní zásady a principy poskytovatele zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci při práci s uživateli. Principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.

 

Organizační diagram

 

mapa zde: