Opatření přijatá v Sociálních službách města Moravská Třebová v souvislosti s COVID 19:

Opatření 1  ze dne 16.3.2020 

Opatření 2  ze dne 23.3.2020

Opatření 3  ze dne 29.3.2020

 

Od pátku 13.3.2020 platí v Sociálních službách města Moravská Třebová úplný zákaz vstupu s výjimkou personálu, zdravotnické služby a zásobování.

 Vzhledem k aktuální situaci zastavují Sociální služby města Moravská Třebová příjem nových klientů pro všechny své pobytové sociální služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací službu. Toto opatření platí s okamžitou platností až do odvolání.


Český rozhlas Pardubice vysílal živě 14. prosince v 16:52  Ježíškova vnoučata zavítala za seniory do Města Moravská Třebová! Mrkněte, co jsme jim přivezli.                                                                      https://www.facebook.com/ddmt.cz/


Paní Jarmila Halbrštatová obdržela vysoké státní vyznamenání

Naše klientka paní Jarmila Halbrštatová byla dne 28.10.2019 oceněna vysokým státním vyznamenáním Medailí Za hrdinství, které obdržela z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. Vyznamenání získala za svoji účast v bojích o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev a Žaškov v průběhu druhé světové války jako členka československé vojenské jednotky Otakara Jaroše, do které vstoupila v roce 1942 v Buzuluku. Upřímně gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Svitavský deníkOrlický deníkČeské novinySeznam-zprávyDivadelní noviny


Informace o odlehčovací službě

  

 

 

 

 

 

 

Pečujete o svého rodiče či jiného blízkého a potřebujete si odpočinout? Je tu pro Vás a Vaše blízké pobyt na odlehčovací službě, jehož hlavním úkolem je zajistit péči v pobytové službě. Odlehčovací služba je určena osobám se sníženou soběstačností od 58 let, o které jinak pečujete v jejich přirozeném prostředí.

Péče v odlehčovací službě je časově omezena na dobu maximálně 3 měsíců a umožňuje pečující osobě čas na nezbytný odpočinek pro regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

Máte-li o službu zájem, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici Mgr. Petru Crhovou buď osobně nebo na telefonním čísle 731 521 834.

___________________________________________________________________________________________

Starosta města ocenil zásluhy válečné veteránky. Více zde

___________________________________________________________________________________________

Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace Statutárním městem Moravská Třebová

Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 308/8, Moravská Třebová, jako správce osobních údajů prohlašují, že dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení EU 2016/679 General Date Protection Regulation shromažďují a zpracovávají osobní údaje žadatelů a klientů pouze pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a osobní údaje obchodních partnerů v rozsahu stanoveném smlouvou. Tyto údaje jsou dle vnitřních pravidel zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a zneužití. Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy. Osobní údaje jsou předávány jiným subjektům pouze v rozsahu zákonných povinností a nejsou předávány do třetích zemí.

Každý má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:                                                                                                                            Jaromír Novotný, MANA Consulting s.r.o.                                                                                                                                                             e-mail: mana@mana.cz

Sociální služby v současné době poskytují čtyři registrované sociální služby:

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služba

Zásady a principy poskytovatele sociálních služeb

obě sociální služby, domov pro seniory i pečovatelská služba, jsou poskytovány při respektování a dodržování následujících zásad a principů:

 • osobní přístup – dodržování osobního přístupu ke klientům
 • autonomie klienta – respektování návyků, přání a volby klientů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názoru klientů, respektování soukromí klientů
 • nestrannost poskytovatele při řešení případných konfliktů mezi klienty nebo mezi klientem a jeho rodinou
 • rovný přístup – ve vztahu ke klientům bez ohledu na rozdíly ve věku, pohlaví, náboženství, rase atd.
 • flexibilita poskytované služby – podle reálných požadavků klienta a s ohledem na provozní možnosti tak, aby služba vyjadřovala potřeby klientů
 • spolupráce s rodinou – v co největší možné míře spolupracovat a zapojovat rodiny klientů
 • podpora na další zdroje – podpora klientů při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb
 • podpora samostatnosti a důstojnosti – respektování lidské důstojnosti a maximální podpora samostatnosti

Tyto základní zásady a principy poskytovatele zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci při práci s uživateli. Principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.

Registrace:

Rozhodnutí o registraci DpS 2019

Rozhodnutí o registraci DZR+OS 2019 

Sociální služby města Moravská Třebová jsou členy

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

Organizační diagram

mapa zde:

Orientační plánek: