Informace o odlehčovací službě

  

 

 

 

 

 

 

Pečujete o svého rodiče či jiného blízkého a potřebujete si odpočinout? Je tu pro Vás a Vaše blízké pobyt na odlehčovací službě, jehož hlavním úkolem je zajistit péči v pobytové službě. Odlehčovací služba je určena osobám se sníženou soběstačností od 58 let, o které jinak pečujete v jejich přirozeném prostředí.

Péče v odlehčovací službě je časově omezena na dobu maximálně 3 měsíců a umožňuje pečující osobě čas na nezbytný odpočinek pro regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

Máte-li o službu zájem, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici Mgr. Petru Crhovou buď osobně nebo na telefonním čísle 731 521 834.

___________________________________________________________________________________________

Starosta města ocenil zásluhy válečné veteránky. Více zde

___________________________________________________________________________________________

Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace Statutárním městem Moravská Třebová

Sociální služby města Moravská Třebová prohlašují, že dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení EU 2016/679 General Date Protection Regulation shromažďují a zpracovávají osobní údaje žadatelů a klientů pouze pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a tyto údaje má dle svých vnitřních pravidel zabezpečeny proti zneužití.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jaromír Novotný, MANA Consulting s.r.o., U Daliborky 1177, 564 01  Žamberk
e-mail: mana@mana.cz

 

Sociální služby v současné době poskytují čtyři registrované sociální služby:

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služba

 

Zásady a principy poskytovatele sociálních služeb

obě sociální služby, domov pro seniory i pečovatelská služba, jsou poskytovány při respektování a dodržování následujících zásad a principů:

 • osobní přístup – dodržování osobního přístupu ke klientům
 • autonomie klienta – respektování návyků, přání a volby klientů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názoru klientů, respektování soukromí klientů
 • nestrannost poskytovatele při řešení případných konfliktů mezi klienty nebo mezi klientem a jeho rodinou
 • rovný přístup – ve vztahu ke klientům bez ohledu na rozdíly ve věku, pohlaví, náboženství, rase atd.
 • flexibilita poskytované služby – podle reálných požadavků klienta a s ohledem na provozní možnosti tak, aby služba vyjadřovala potřeby klientů
 • spolupráce s rodinou – v co největší možné míře spolupracovat a zapojovat rodiny klientů
 • podpora na další zdroje – podpora klientů při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb
 • podpora samostatnosti a důstojnosti – respektování lidské důstojnosti a maximální podpora samostatnosti

 

Tyto základní zásady a principy poskytovatele zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci při práci s uživateli. Principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.

Registrace:

Rozhodnutí o registraci DpS 2019

Rozhodnutí o registraci DZR+OS 2019

 

Sociální služby města Moravská Třebová jsou členy

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

Organizační diagram

mapa zde:

Orientační plánek: