Ohlédnutí za létem v Domově pro Seniory

Domov pro Seniory je určen osobám od 63 let věku života, poskytuje klientům ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu. Zajišťuje klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, osobní potřeby a zájmy, které nemohou dlouhodobě zajišťovat ve vlastním prostředí, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život zpestřený i malým kulturním vyžitím v téhle nelehké době. A proto, díky krásnému letnímu počasí jsme mohli uspořádat několik nejen hudebních ale i sportovně zábavných akcí.

Nádvořím Domova pro Seniory se na počátku léta rozezněly melodie k ,,Poctě Karlům“. Klienti domova se mohli připojit a zazpívat si písničky oblíbeného interpreta Karla Gotta a hudebního skladatele Karla Svobody.

Další úžasné odpoledne jsme prožili i za doprovodu Anny Marie Terezy Zemanové, která nám zazpívala krásné písně různého žánru, jako byly české lidové, moderní ale i písně z pohádek.

Dalším krásným zážitkem nejen pro naše klienty ale i zaměstnance bylo vystoupení tenoristy Giancarla Ruggieri s tanečním doprovodem baletky Soni Ruggieri. Naším Domovem zazněly  známé italské, francouzské a španělské písně, americké písně z filmového plátna, operetní árie, neapolské populární písně a velice známá taneční hudba (Strauss, Čajkovskij, Smetana atd.).

Za krásných slunných dnů využívali naši klienti také velkou zahradu, kde společně poseděli u kávy a dobrého moučníku. Společně si povídali, zavzpomínali, trénovali paměť, ale také se mohli zapojit do skupinového cvičení s naší rehabilitační sestrou.

Při procházce naší zahradou můžete objevit krásná zákoutí zdobená darovanými malovanými kamínky, které přinášejí našim klientům radost.

Rozloučení s létem jsme v Domově pojali ve sportovním duchu.  Po krásném vystoupení velmi šikovných harmonikářek Šárinky a Toničky, měli obyvatelé Domova možnost poměřit své síly a schopnosti v následujících disciplínách: přiřazování stínů, shazování plechovek, rybolovu a poznávání vůní bylinek. Celé dopolední sportovní klání bylo pak zakončeno předáním Diplomů a jablíček ze zahrádky naší rehabilitační sestřičky.

Využili jsme krásného odpoledního sluníčkového počasí ke společnému posezení v zahradě Domova za poslechu hudby. Obyvatelé Domova zde měli možnost shlédnout taneční vystoupení personálu, který společně secvičil tanec Jerusalema dance. Klienti se mohli občerstvit pivem, limonádou a pochutnat si na opečeném buřtu. Celá akce se všem přítomným moc líbila, všichni si užili spoustu zábavy a krásného počasí. Doufáme, že budeme společně moci naplánovat ještě spoustu takových „povedených“ akcí.

                                                                            Sociální pracovnice DpS

 

 


Pokyn k vycházkám klientů mimo areál domova pro seniory, domova se zvláštním režimem – info zde


Usnesení vlády upravující pobyt klientů mimo zařízení pobytové sociální služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem) v období nouzového stavu, tedy do 23. 12. 2020.


 

 

Nouzová opatření v sociálních službách:

 

Opatření přijatá v Sociálních službách města Moravská Třebová v souvislosti s COVID 19:

Opatření 1  ze dne 16.3.2020 

Opatření 2  ze dne 23.3.2020

Opatření 3  ze dne 29.3.2020

Opatření 4  ze dne 8.4.2020

Opatření 5   ze dne 21.5.2020

Opatření 6 ze dne 30.6.2020

Opatření 7 ze dne 25.9.2020

Nařízení ředitele organizace ze dne 16.10.2020

 

Návštěva při vstupu do budovy SSMT podepisuje čestné prohlášení, které je možné si připravit předem v klidu doma. Formulář ke stažení zde: návštěvy čestné prohlášení

Stále pokračuje možnost se obyvatelům Domova pro seniory Moravská Třebová dovolat přes Skypetedy videohovor.

Skype jméno Domov pro seniory je  :

pro budovu  A  :      Sociální služby Moravská Třebová   ( obrázek –  kočka na koši)

kontaktní osoba :    Kateřina Kopalová          tel : 732 131 074

pro budovu D :         Domov D   ( obrázek – oranžové a žluté tulipány)

kontaktní osoba :     Zuzana Kolářová  DiS.     tel :  734 852 872

Hovory umožňujeme po předchozí telefonické domluvě. Hovory si, prosím, plánujte v pracovní dny v čase  9,00,- 14,00 hod.

Skype jméno Domov se zvláštním režimem je  :    DZR Moravská Třebová

kontaktní osoba :      Mgr. Erika Jarůšková             tel:   734 208 793, 605 385 785

Hovory umožňujeme po předchozí telefonické domluvě. Hovory si, prosím, plánujte v pracovní dny v čase  13,00,- 15,30 hod.

Od 29.4.2020 je možné díky společnosti Philip MorrisČR a.s., která ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77, za přispění dalších partnerů ( Mall.cz, Vodafone a deník BLESK)  uskutečnit také videohovory prostřednictvím WhatsApp a to díky unikátnímu projektu „Tablet od srdce“.

WhatsApp kontakty  Domov pro seniory :

Telefonní čísla tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp ( na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte).

pro budovu  A  :      telefon  :  775 889 360   

kontaktní osoba :    Kateřina Kopalová    

 pro budovu D :       telefon : 775 889 355

kontaktní osoba :     Zuzana Kolářová  DiS.    

Hovory umožňujeme po předchozí telefonické domluvě. Hovory si, prosím, plánujte v pracovní dny v čase  9,00- 14,00 hod.

WhatsApp  kontakt    Domov se zvláštním režimem :

Telefonní čísla tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp ( na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte).

telefon:                   775 889 354

Kontaktní osoba :   Mgr. Erika Jarůšková

Hovory umožňujeme po předchozí telefonické domluvě. Hovory si, prosím, plánujte v pracovní dny v čase  13,00,- 15,30 hod.

Věříme, že možnost video komunikace s vašimi blízkými vám bude pomáhat překonat tuto nelehkou dobu.

Těšíme se na komunikaci s vámi a přejeme  hlavně hodně zdraví!!!

_________________________________________________________________________________________

– Z celého srdce děkujeme všem jednotlivcům, šikovným švadlenkám i celým skupinám a kolektivům, které nám nezištně a  především rychle našili a doručili neuvěřitelné množství nádherných roušek. Moc si vaší pomoci vážíme. Díky velké vlně zapojení, solidarity a pomoci jsme v tuto chvíli dostatečně zabezpečeni a další textilní roušky v současné chvíli nepotřebujeme. Děkujeme vám

________________________________________________________________________________________________________________

 

Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace, byla zřízena jako samostatná příspěvková organizace Statutárním městem Moravská Třebová

Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 308/8, Moravská Třebová, jako správce osobních údajů prohlašují, že dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení EU 2016/679 General Date Protection Regulation shromažďují a zpracovávají osobní údaje žadatelů a klientů pouze pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a osobní údaje obchodních partnerů v rozsahu stanoveném smlouvou. Tyto údaje jsou dle vnitřních pravidel zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a zneužití. Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy. Osobní údaje jsou předávány jiným subjektům pouze v rozsahu zákonných povinností a nejsou předávány do třetích zemí.

Každý má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:                                                                                                                            Jaromír Novotný, MANA Consulting s.r.o.                                                                                                                                                             e-mail: mana@mana.cz

Sociální služby v současné době poskytují čtyři registrované sociální služby:

 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služba

Zásady a principy poskytovatele sociálních služeb

obě sociální služby, domov pro seniory i pečovatelská služba, jsou poskytovány při respektování a dodržování následujících zásad a principů:

 • osobní přístup – dodržování osobního přístupu ke klientům
 • autonomie klienta – respektování návyků, přání a volby klientů v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby, respektování názoru klientů, respektování soukromí klientů
 • nestrannost poskytovatele při řešení případných konfliktů mezi klienty nebo mezi klientem a jeho rodinou
 • rovný přístup – ve vztahu ke klientům bez ohledu na rozdíly ve věku, pohlaví, náboženství, rase atd.
 • flexibilita poskytované služby – podle reálných požadavků klienta a s ohledem na provozní možnosti tak, aby služba vyjadřovala potřeby klientů
 • spolupráce s rodinou – v co největší možné míře spolupracovat a zapojovat rodiny klientů
 • podpora na další zdroje – podpora klientů při využívání veřejných služeb dle jejich osobních potřeb
 • podpora samostatnosti a důstojnosti – respektování lidské důstojnosti a maximální podpora samostatnosti

Tyto základní zásady a principy poskytovatele zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci při práci s uživateli. Principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb.

Registrace:

Rozhodnutí o registraci DpS 2019

Rozhodnutí o registraci DZR+OS 2019 

Sociální služby města Moravská Třebová jsou členy

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

 

Organizační diagram

 

mapa zde:

Orientační plánek: