Domů » Odborné praxe

Odborné praxe

V našem domově umožňujeme praxi studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se zaměřením na zdravotní a sociální služby a účastníkům rekvalifikačních kurzů.

Studenti a praktikanti vykonávají praxi na základě smlouvy uzavřené mezi školou a naší organizací.

Praxi u nás pravidelně absolvují studenti těchto škol:

–         Integrovaná střední škola Moravská Třebová (1x za 14 dní v pátek)

–         Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice (všední dny mimo čtvrtku)

Dále nepravidelně studenti:

–         Vyšších odborných škol se zaměřením na zdravotní a sociální práci

–         VŠ

–         Účastníci rekvalifikačních kurzů na pracovníky POP

 

Studenti a praktikanti jsou seznámeni s chodem zařízení, jeho činnostmi, organizační strukturou, náplněmi práce jednotlivých pracovníků a podepisují závazek mlčenlivosti.