Domů » Kontakty

Kontakty

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města

Moravská Třebová

Adresa: Svitavská 308/8
571 01  Moravská Třebová
IČ: 00194263
ID DS: 7ksq6x6
Zřizovatel: Město Moravská Třebová
Adresa zřizovatele: nám. T.G.Masaryka 29
571 01  Moravská Třebová
Telefonní ústředna: 461 318 252
461 318 253
soc.sluzby@mtrebova-city.cz
Statutární zástupce Mgr. Milan Janoušek janousek@mtrebova-city.cz
mobil: 731 151 810
Zástupce ředitele

Vedoucí sociálního úseku

Vedoucí úseků přímé  péče A a D

Bc. Romana Holasová holasova@mtrebova-city.cz

mobil: 733 127 245

Zaměstnanec pro řízení kvality péče Mgr. Bc. Eva Stránská stranska@mtrebova-city.cz
Vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestra) Lenka Rázlová razlova@mtrebova-city.cz
mobil: 731 615 290
Vedoucí provozního úseku Petr Richter richter@mtrebova-city.cz
mobil: 731 151 807
Technik  Martina Přikrylová prikrylova@mtrebova-city.cz
Ekonom Eva Dostálová, DiS. dostalova@mtrebova-city.cz
Mzdová účetní Iva Olivová
olivova@mtrebova-city.cz
Vedoucí stravovacího úseku a nutriční terapeutka Ilona Bednárová bednarova@mtrebova-city.cz
Praktický lékař MUDr. Alexander Marossy

obvyklá ordinační doba:

budova A – středa od 9:00 hod

budova D – úterý od 12:30 hod

tel.: 461 318 252 (recepce)
Odborný lékař v oboru psychiatrie MUDr. Daniela Krejčí

obvyklá ordinační doba:

středa od 8:30 hod

tel.: 461 318 252 (recepce)
Odborný psycholog PhDr. Jitka Partyšová

obvyklá ordinační doba:

2. čtvrtek v měsíci dopoledne

tel.: 461 318 252 (recepce)
Domov pro seniory (DPS)
Vedoucí úseku přímé péče budova A Romana Černá cerna@mtrebova-city.cz
mobil: 731 151 806
Vedoucí úseku přímé péče budova D Kateřina Kopalová kopalova@mtrebova-city.cz
mobil: 734 582 872
Sociální pracovnice DPS Bc. Romana Holasová holasova@mtrebova-city.cz
mobil: 733 127 245
Vladimíra Havlíčková, DiS. havlickova@mtrebova-city.cz

mobil: 737 027 329, 732 131 074

Domov se zvláštním režimem (DZR)
Vedoucí DZR a sociální pracovnice  Mgr. Erika Jarůšková jaruskova@mtrebova-city.cz
mobil: 734 208 793
Odlehčovací služba (OS)
Úsek přímé péče OS Kateřina Kopalová kopalova@mtrebova-city.cz
mobil: 734 582 872
Sociální pracovnice OS Mgr. Petra Crhová, DiS. crhova@mtrebova-city.cz
mobil: 731 521 834
Pečovatelská služba (PS)
Vedoucí pečovatelské služby Mgr. Renata Nislerová nislerova@mtrebova-city.cz

mobil: 731 151 805

Sociální pracovnice PS Mgr. Petra Crhová, DiS. crhova@mtrebova-city.cz
mobil: 731 521 834