Domů » Kontakty

Kontakty

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města

Moravská Třebová

Adresa: Svitavská 308/8
571 01  Moravská Třebová
IČ: 00194263
ID DS: 7ksq6x6
Zřizovatel: Město Moravská Třebová
Adresa zřizovatele: nám. T.G.Masaryka 29
571 01  Moravská Třebová
Telefonní ústředna: 461 318 252
461 318 253
soc.sluzby@ddmt.cz
Statutární zástupce Mgr. Milan Janoušek janousek.m@ddmt.cz
mobil: 731 151 810
Zástupce ředitele

Vedoucí sociálního úseku

Vedoucí úseků přímé  péče A a D

Bc. Romana Holasová holasova.r@ddmt.cz

mobil: 733 127 245

Ekonomka Bc. Petra Eliášová, DiS. eliasova.p@ddmt.cz

mobil: 604 978 687

Vedoucí zdravotního úseku (vrchní sestra) Lenka Rázlová razlova.l@ddmt.cz

mobil: 731 615 290

Vedoucí provozního úseku Petr Richter richter.p@ddmt.cz
mobil: 731 151 807
Technik  Martina Přikrylová prikrylova.m@ddmt.cz
Mzdová účetní, personalista Michaela Matoušková
matouskova.m@ddmt.cz
Vedoucí stravovacího úseku a nutriční terapeutka Ilona Bednárová bednarova.i@ddmt.cz
Praktický lékař MUDr. Alexander Marossy

obvyklá ordinační doba:

budova A – středa od 9:00 hod

budova D – úterý od 12:30 hod

tel.: 461 318 252 (recepce)
Odborný lékař v oboru psychiatrie MUDr. Daniela Krejčí

obvyklá ordinační doba:

středa od 8:30 hod

tel.: 461 318 252 (recepce)
Odborný psycholog PhDr. Jitka Partyšová

obvyklá ordinační doba:

2. čtvrtek v měsíci dopoledne

tel.: 461 318 252 (recepce)
Domov pro seniory (DPS)
Vedoucí úseku přímé péče budova A Romana Černá cerna.r@ddmt.cz
mobil: 731 151 806
Vedoucí úseku přímé péče budova D Kateřina Schoberová schoberova.k@ddmt.cz
mobil: 734 582 872
Sociální pracovnice DPS Bc. Romana Holasová holasova.r@ddmt.cz
mobil: 733 127 245
Vladimíra Havlíčková, DiS. havlickova.v@ddmt.cz

mobil: 737 027 329

Miroslava Kundrátová, DiS. kundratova.m@ddmt.cz

mobil: 732 131 074

Domov se zvláštním režimem (DZR)
Vedoucí DZR a sociální pracovnice  Mgr. Erika Jarůšková jaruskova.e@ddmt.cz
mobil: 734 208 793
Odlehčovací služba (OS)
Úsek přímé péče OS Kateřina Schoberová schoberova.k@ddmt.cz
mobil: 734 582 872
Sociální pracovnice OS Bc. Daniela Ondráčková ondrackova.d@ddmt.cz
mobil: 739 658 939
Pečovatelská služba (PS)
Vedoucí pečovatelské služby Mgr. Renata Nislerová nislerova.r@ddmt.cz

mobil: 731 151 805

Sociální pracovnice PS Mgr. Petra Crhová, DiS. crhova.p@ddmt.cz
mobil: 731 521 834