Domů » Cíle poskytovatele

Cíle poskytovatele

Cíle poskytovatele:

 1. Zvyšování kvality poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našeho domova při respektování a využití stávajících schopností klientů
 2. Poskytování služby na základě individuálních možností, schopností, potřeb a přání klientů tak, aby vedla k udržení případně rozvoji jejich samostatnosti
 3. Podpora vztahů klientů s rodinou a blízkými osobami a podpora rozvoje dalších mezilidských vztahů
 4. Průběžná tvorba podmínek pro aktivní využívání volného času

 

Domov pro seniory

Krátkodobé cíle (pro období let 2018 – 2019)

2018

 1. realizace rekonstrukce budovy C včetně vybavení interiéru s celkovou kapacitou 23 lůžek domova se zvláštním režimem
 2. realizace rekonstrukce budovy D včetně vybavení interiéru s celkovou kapacitou 54 lůžek sociální služby domov pro seniory a 2 lůžek odlehčovací služby
 3. zajištění a odborná příprava personálu úseku přímé péče na zahájení poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba
 4. realizace rekonstrukce (technického zhodnocení) vzduchotechniky stravovacího provozu domova pro seniory (rekuperační jednotka)
 5. realizace rekonstrukce vodoinstalace stravovacího provozu domova pro seniory

2019

 1. zahájení poskytování sociálních služeb domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba
 2. nákup konvektomatů pro zlepšení nabídky stravování klientům domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
 3. obměna strojního vybavení (myček nádobí) na budově A domova pro seniory

Dlouhodobé cíle (pro období let 2019-2023):

 1. účelné hospodaření organizace – s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje při udržení souladu příjmů a výdajů organizace
 2. zvyšování odbornosti personálu výběrem vzdělávacích programů zaměstnanců dle potřeb organizace se zaměřením na cílovou skupinu
 3. zlepšení nabídky volnočasových aktivit s ohledem na skladbu a přání uživatelů, zvýšením počtu zaměstnanců zaměřených na poskytování volnočasových aktivit
 4. postupná obměna vybavení domova pro seniory (zvedáky, vany, interiérové prvky)
 5. zvýšení bezpečnosti klientů implementací nových inovativních bezpečnostních prvků
 6. podpora rozšíření dobrovolnictví

 

Pečovatelská služba

Krátkodobý cíl (pro období let 2018 – 2019)

 • pořízení nového služebního vozidla pro pečovatelskou službu
 • pravidelné vyhodnocování dotazníků spokojenosti uživatelů pečovatelské služby
 • zajištění kvalitní péče v souladu s pracovními postupy a standardy kvality sociálních služeb

Dlouhodobé cíle (pro období let 2019-2023)

 • zvyšování informovanosti občanů o poskytování pečovatelské služby
 • rozšíření dostupnosti pečovatelské služby na základě zájmu žadatelů a uživatelů
 • zajišťování odborných a motivovaných pečovatelek, které zajistí kvalitní péči a podpoří tak uživatele v domácím prostředí