Domů » Dokumenty + ceník

Dokumenty + ceník

Domov pro seniory

Žádost o uzavření smlouvy v Domově pro seniory

K Žádosti je nutné doložit:

Informační dotazník DS

Lékařský posudek DS

Ceník úhrad platný od 1.5.2023 ZDE

Ceník úhrad platný od 1.5.2024 ZDE

Domov se zvláštním režimem

Žádost o uzavření smlouvy v Domově se zvláštním režimem

K Žádosti je nutné doložit:

Informační dotazník DZR 

Lékařský posudek DZR + aktuální lékařská zpráva od odborného lékaře – psychiatra, psychologa, geriatra – nesmí být starší 3 měsíců

Psychiatrickou péči zajišťuje MUDr. Krejčí, která má smlouvu s těmito pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Pokud je žadatel o službu registrován u jiné pojišťovny, musí si odbornou lékařskou psychiatrickou péči zajistit s pomocí rodinných příslušníků. Má-li žadatel zájem využívat lékařskou péči odborného lékaře psychiatra v DZR, prosíme o přeregistrování k některé z výše uvedených pojišťoven.

Ceník úhrad platný od 1.5.2023 ZDE

Ceník úhrad platný od 1.5.2024 ZDE

Odlehčovací služba

Žádost o uzavření smlouvy OS

K Žádosti je nutné doložit:

Informační dotazník OS 

Lékařský posudek OS

Ceník platný od 1.5.2024 ZDE

Pečovatelská služba

Žádost Pečovatelská služba

Aktuální ceník Pečovatelské služby: ZDE

Ostatní:

Seznam ošacení doporučený