Domů » Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Dobrovolnický program Oblastní charity Moravská Třebová – LEBEDA

LEBEDA je dobrovolnický program OCHMT zaměřený na podporu, aktivizaci, setkávání a doprovázení seniorů a dlouhodobě nemocných, kterým stáří, osobní,  rodinná situace nebo zdravotní stav nedovoluje plnohodnotný společenský kontakt, nebo by ho rádi zkvalitnili.

Dobrovolník se stává zejména společníkem, se kterým může senior trávit svůj volný čas. Program je založen na vytvoření přátelského vztahu mezi nimi.

Dobrovolníci navštěvují především Domov pro seniory v Moravské Třebové. Během této návštěvy si spolu mohou podle zájmu povídat, luštit křížovky, číst romány na pokračování, apod.

Koordinátorem dobrovolnického programu jsou Martina Oravcová a Božena Šplíchalová. V případě zájmu je můžete kontaktovat:

Martina Oravcová – tel.: 733 742 157, email: martina.oravcova@mtrebova.charita.cz

Božena Šplíchalová – tel: 731 608 323, email: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz

 

Daruj hodinu týdně – staň se dobrovolníkem